Returret
Knitwedo giver dig 14 dages returret, gældende fra den dag du modtager dine varer fra webshoppen. Har du handlet i vores butik har du også 14 dages returret fra den dag du handler, pengene gives retur mod fremvisning af kvittering. Tilbudsvarer fra butik kan ikke byttes.

Nem retur i DK
Vi har gjort det rigtig nemt for dig at sende varer retur. Det skal være nemt at handle online, også hvis det viser sig at varerne skal retur igen. 

Bestil returfragt via vores returportal her: https://return.shipmondo.com/knitwedo

Ved brug af vores returportal, fratrækkes 39,- fra det beløb som du får refunderet.

Når vi modtager returpakken betaler vi pengene for varen tilbage til dig. 

Når du sender varer retur, er det dit ansvar at pakken kommer sikkert frem til os. Vi anbefaler at du altid får en kvittering for indlevering af pakken hos fragtfirmaet.

Skulle din pakke blive væk, er det dit ansvar at få erstatning af fragtfirmaet du har brugt. 

Vi betaler altid pengene tilbage på returvarer
Hvis du ønsker at bytte til en anden vare skal du derfor gå i shoppen og bestille denne. Dette sikrer at din nye vare leveres til dig hurtigt, og at din kvittering matcher netop det du har købt.

Diverse
Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget.
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis dine penge tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet. Da Knitwedo sælger nye varer, vil en evt værdiforringelse altid beløbe sig til ingen værdi. Købelovens mangelregler anvendes.

Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten, refunderer vi alle betalinger fra dig, herunder leveringsomkostninger. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur. 

Er varen leveret i en pose, med banderole eller anden form for emballage, skal varen returneres i denne.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter du har modtaget samtlige af de varer du har bestilt. Du kan ikke fortryde dit køb ved blot at vælge ikke at afhente din pakke.

Hvis du ikke selv sender pakken retur, bliver Knitwedo pålagt en ekstra retur-fragtomkostning. Dette beløb vil blive modregnet når returvarerne refunderes. Gælder både ved »modtagelse nægtet« og ved »uafhentet pakke«. Gælder både leveringer i Danmark og udland. Vær opmærksom på at pakker der kommer fra udlandet kan være høje i returpris. Gælder naturligvis ikke hvis du selv har sendt den retur som en almindelig returvare, som normalt vil være tilfældet.

Knitwedo modtager ikke pakker der er sendt »uden omdeling«. Det er dit ansvar at pakken bliver leveret på vores adresse, og det er dit ansvar at indholdet er pakket forsvarligt ind. Vi anbefaler at du sender med tracking nummer. Knitwedo tager forbehold for prisændringer, tastefejl, udsolgte varer og lignende.

Når du har sendt en vare retur, vil du altid få tilsendt en mail, når vi har modtaget varen og refunderet dit tilgodehavende. I mailen er der vedhæftet en kreditnota hvor du har et overblik over hvad der er refunderet. Du vil altid få refunderet beløbet til samme kortbetaling som du brugte ved bestilling. Normalt refunderer vi beløb for returvarer indenfor 1-5 hverdage. I travle perioder kan der gå op til 14 dage.