12-16 masker

Carpe Diem
Carpe Diem
Ny

Knitwedo

Carpe Diem

65,00 kr

Classic DK Alloy
Classic DK Alloy

Autumn and Indigo

Classic DK Alloy

220,00 kr

Classic DK Autumn Rose
Classic DK Autumn Rose

Autumn and Indigo

Classic DK Autumn Rose

220,00 kr

Classic DK Copper Mountain
Classic DK Copper Mountain

Autumn and Indigo

Classic DK Copper Mountain

220,00 kr

Classic DK Covered Bridge
Classic DK Covered Bridge

Autumn and Indigo

Classic DK Covered Bridge

220,00 kr

Classic DK Hudson
Classic DK Hudson

Autumn and Indigo

Classic DK Hudson

220,00 kr

Classic DK Jaded
Classic DK Jaded

Autumn and Indigo

Classic DK Jaded

220,00 kr

Classic DK Melted Copper
Classic DK Melted Copper

Autumn and Indigo

Classic DK Melted Copper

220,00 kr

Classic DK Moon Rose
Classic DK Moon Rose

Autumn and Indigo

Classic DK Moon Rose

220,00 kr

Classic DK Painted Hills
Classic DK Painted Hills

Autumn and Indigo

Classic DK Painted Hills

220,00 kr

Classic DK Patina
Classic DK Patina

Autumn and Indigo

Classic DK Patina

220,00 kr

Classic DK Phlox
Classic DK Phlox

Autumn and Indigo

Classic DK Phlox

220,00 kr

Classic DK Pink Lake
Classic DK Pink Lake

Autumn and Indigo

Classic DK Pink Lake

220,00 kr

Classic DK Sunstone
Classic DK Sunstone
Udsolgt

Autumn and Indigo

Classic DK Sunstone

220,00 kr

Classic DK Sweet Memories
Classic DK Sweet Memories

Autumn and Indigo

Classic DK Sweet Memories

220,00 kr

Classic DK Umber
Classic DK Umber

Autumn and Indigo

Classic DK Umber

220,00 kr

Malou Light
Malou Light
Ny

Lang Yarns

Malou Light

102,00 kr

Merino 50
Merino 50
Ny

Lang Yarns

Merino 50

98,00 kr

Merino 70
Merino 70
Ny

Lang Yarns

Merino 70

49,00 kr

Snefnug
Snefnug
Ny

CaMaRose

Snefnug

72,00 kr

Stjernestøv
Stjernestøv
Ny

CaMaRose

Stjernestøv

72,00 kr